MENU
Aula_close Layer 1

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Rapporten indeholder data om de nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden en beskrivelse af opfølgende initiativer, som Byrådet ønsker at igangsætte.

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

Dokumenter

Kvalitetsrapport 2018

Shape Created with Sketch.

Kvalitetsrapport 2019

Shape Created with Sketch.