Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Informationsfolder for Fridusen

Kære børn og forældre
Velkommen i Fridusen: DUSSEN på Stolpedalsskolen

Åbningstider på skoledage
På skoledage er der morgen-DUS ved sceneområdet i tidsrummet 6.30-7.50.
I morgen-DUS møder der to pædagoger ind og fører tilsyn med børnene.Klasselokalerne i 1.-og 2.klasse åbnes kl. 7.45, hvorefter børnene kan gå ind i deres klasser.
Møder man ind efter kl. 7.50. Skal eleverne bruge de, anviste indgange og overholde de aftaler der er, omkring brug af klasserne.  
I morgen-dussen skal børnene blive i den lille skolegård, hvis de vælger at gå udenfor.

Skolefridage og ferier
Dussen holder åben kl. 6.30-17.00.
På skolefridage skal børnene møde hos os senest kl. 10.00, da vi kan have aktiviteter eller ture ud af huset.
Husk at give besked, enten telefonisk eller i AULA, hvis dit barn ikke kommer som meddelt i ferier.
Vi holder lukket på helligdage, enkelte skolefridage samt to uger i sommerferien. Disse dage vil fremgå på Aula og Hjemmeside. ( www.stolpedalsskolen.dk

I får besked om ferietilmelding i Aula.

Komme/gå i Aula
Under komme/gå på Aula vil vi gerne have meddelelser, der er vigtige i forhold til barnets afhentning, legeaftaler, kulturskole mfl. 

Faste sendetider
Benyt denne funktion for de dage hvor vi skal sende jeres børn på et bestemt tidspunkt. Husk at de faste sendetider er således: 13.15 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.15 - 15.45 - 16.15 - 16.45

Hentes af
Denne funktion giver jer mulighed for at fortælle os at barnet hentes af andre end mor og far. Det er med andre ord her, I giver tilladelse til at vi må udlevere barnet til andre end jer, og I skal derfor ikke benytte funktionen, når I selv henter.

Under denne funktion er der mulighed for at anføre hente-tidspunkt. Dette er alene en mulighed og er ikke noget vi opfordrer til, da det blot bliver en information vi ikke umiddelbart skal forholde os til. Overvej derfor, om denne information helt kan udelades? 

Gå hjem med
Denne funktion kan fx anvendes når to børn har lavet en legeaftale og derfor skal gå hjem sammen.

Selvbestemmer
Her anføres det tidsinterval, som barnet selv må bestemme i. 

Noter/Bemærkninger
Hvis nødvendigt, kan du her skrive en kort bemærkning vedr. sende- og gåtid (hvis oplysningen ikke allerede fremgår andetsteds) Hvis det fx er anført at barnet hentes af farmor kl. 15.00, er det ikke nødvendigt også at anføre dette under Bemærkninger. 

Noter/bemærkninger skal være afsendt senest kl. 10.30, så vi har muligheder for at nå at se dem inden vi laver dagens overblik over elever der skal sendes.

Fritidsaktivitet
Her kan I anføre et tidspunkt hvor barnet skal sendes til en fritidsaktivitet. Hvis I benytter denne funktion, skal I være særlig opmærksom på at der ikke står anført en anden besked under Sendetider/Hentes af, for ofte oplever vi at der står anført modsatrettede informationer for barnet den samme dag. 

Hvornår er barnet klar til at blive sendt / gå hjem selv?
En vigtig forudsætning, gældende for de børn der skal sendes, er, at de selvstændigt kan pakke deres ting sammen og forlade Dussen. Når de har fået besked fra en af de voksne om at pakke sammen, skal de selvstændigt klare dette uden yderligere anvisninger og efterfølgende komme hen og sige farvel til krydseren. Herefter har vi ikke længere ansvar for tilsynet med barnet.

Hvis barnet ikke selvstændigt kan rydde op, pakke sammen og forlade Dussen uden yderligere anvisninger, henstiller vi til at I kommer ind og henter jeres barn.

Kontakt til Fridusen
De beskeder vi modtager på telefonen, stjæler rigtig meget tid og nærvær fra børnene. Vi opfordrer derfor til, at I anvender ovennævnte funktioner i Aulas Komme/gå-system i forhold til beskeder om sende og gåtider, så den telefoniske kontakt til Dussen minimeres. Hvis I alligevel har brug for at komme i kontakt med os, er I selvfølgelig velkommen til det på følgende nummer: 9982 4415. 

Vær dog opmærksom på at telefonen kun besvares i DUS-tiden (13.00 til 17.00). 

 

Når barnet går hjem
Det er kun personalet/den praktiske, der tjekker elever ud på Komme/Gå-skærmen.
Som forældre skal I derfor være opmærksomme på, at jeres barn får sagt farvel til den pædagog der er praktisk.
Der et opslag ved komme/Gå skærm, hvor I kan se hvilken personale der er praktisk denne dag.   
Hvis man er 0.klasse forælder/elev skal man finde en pædagog på 0. klasse gangen, som man kan sige farvel til. Derefter gå forbi den praktisk og blive tjekket ud.

Afhentning/opsyn
Vi har mange kvadratmeter både inde og ude. Det er derfor en god idé at have god tid til afhentning. Vi har opsyn både inde og ude, men ingen hegn. Børnene ved, at de ikke må passere de træer, der er mærket med hvide prikker. Derfor har vi også tillid til, at børnene bliver indenfor vores område. 

Kontrolleret pasning
Der er kontrolleret pasning af børnene i DUS i indskolingen. Det betyder, at vi ikke kan udlevere børn, hvis ikke I, som forældre, forinden har givet tilladelse til dette. Dette kan gøres ved at skrive det i Aula. 

Klassepædagog
Til hver klasse er tilknyttet en klassepædagog, som sikrer barnets trivsel i Dussen. Klassepædagogen samarbejder med de øvrige ansatte - heriblandt klassens lærere. Det er klassepædagogen, der sammen med klassens lærere afholder skole-hjem-samtaler. 
I er altid velkomne til at kontakte pædagogen med spørgsmål og informationer, der vedrører jeres barn. Det kan f.eks. være informationer, der knytter sig til barnets trivsel og hændelser derhjemme, som kan påvirke barnet i dagligdagen.
Klassepædagogerne er også med i skoledelen.

Særlige grupper
På Stolpedalsskolen har vi tilknyttet en specialklasserække som er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse er fuldt integreret i Fridusen.
 

Madpakker og køleskab
Det er vigtigt, at børnene selv sætter madpakken ind i køleskabet, fordi der så er større sandsynlighed for, at barnet selv kan genkende sin madpakke ved frokosttid. Husk at skrive tydeligt navn på!  
Af hensyn til pladsmangel i køleskabene, er det desværre nødvendigt at drikkedunke og formiddagsmad bliver i taskerne. Vi har i indskolingen en vandautomat, hvor børnene kan fylde deres medbragte drikkedunk med koldt vand. 

Spisning
Klassepædagogen eller klassens lærere spiser madpakker med børnene. Det er her informationer, dagens aktiviteter, legeaftaler og snakke om hvordan dagen er gået. 
Vi lægger stor vægt på, at spisesituationerne bliver hyggelige.
Der er afsat 15 min. til spisning, hvorefter der skal ryddes op og børnene går til frikvarter. Børnene må gerne spise madpakker senere på dagen, hvis de har mere mad tilbage.

Aktiviteter/Traditioner  
I DUS-tid tilbydes forskellige aktiviteter som naturligt tager udgangspunkt i børnenes interesser og husets ressourcer i øvrigt. Vi udsender hver måned en aktivitetskalender med planlagte aktiviteter på Aula. 
Der vil i løbet af året være store fælles aktiviteter/Emneuger i dussen.

Eksempler på disse er:
Vinter OL. Hvor børnene dyster i forskellige aktiviteter.
Markedsdag. Hvor børnene har mulighed for at have en salgsbod. Her kan de sælge legetøj. Stolpecup, Fodboldturnering, hvor klasserne kæmper indbyrdes.  
Juleaktiviteter. Vi laver bl.a. julepynt og pynter op i Fridusen. 
Rekorduge. Hvor vi laver vores: ”Fridusens rekordbog”. Der er lavet mange sjove rekorder i tidens løb. 

Garderoben
Hvert barn har en garderobe til skiftetøj. Husk navn i alt børnenes tøj, tasker m.m. 
Vi vil meget gerne, at I som forældre hjælper med at holde orden i garderoberne.
Sørg for at tjekke børnenes tøj, så de altid har det de har brug for, og tøjet stadigvæk passer. Op til ferier vil vi gerne, at garderoben tømmes, så rengøringen kan komme til. 
Vi er ude på legepladsen uanset vejr og vind. Kun lyn og torden holder os inde. Derfor er det vigtigt, at børnene altid har tøj liggende der passer til årstiden og vejret og godt med skiftetøj liggende. 
Om sommeren er det desuden vigtigt at have solcreme, badetøj og håndklæde med. 

Ind- og udmeldelse
Børnene kan blive meldt i DUS fra dag til dag. Udmelding sker med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du eksempelvis foretager udmeldingen d. 15. februar, så træder den i kraft d. 1. april. Ind- og udmeldelser skal ske digitalt på www.pladsanvisningen-online.dk  ved brug af NemId.

Kontakt
Fridusen 9982 4415

DUS-Fællesleder
Rasmus Remmer Rønnau: 9353 0711