MENU
Aula_close Layer 1

Valg til skolebestyrelsen

I denne video præsenterer skolebestyrelsen sig selv, og der sættes ord på, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, da der til foråret 2022 vil være valg til skolebestyrelsen.

Værdi- og inklusionsgrundlag

Stolpedalsskolens værdigrundlag

Den gode overgang

Information om vigtige datoer i forhold til at skabe den gode overgang mellem børnehave og skolestart på Stolpedalsskolen

Trafikvideo

Stolpedalsskolens elevråd har lavet en ”TRAFIK HAPPENING”, hvor der sættes fokus på sikker trafik omkring skolen, særligt om morgenen.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen for skoleåret 2020/21