Værdigrundlag

Stolpedalsskolens værdigrundlag

Principper

Stolpedalsskolens principper udarbejdet af skolebestyrelsen 2019

Kort om AULA

DIN sikker kanal til god kommunikation med skolen