Nødpasning

Kære forældre - Fra på mandag vil Stolpedalsskolen stille nødpasning til rådighed for elever, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods a

Alternativ undervisning

Kære forældre  - Alternativ undervisning i forbindelse med lukning af skolerne 

Stolpedalsskolen lukkes

Nyhedsbrev fra Skoledirektør Jakob Ryttersgaard (Dansk-English-Tigrinya-Arabisk-Farsi)

Værdigrundlag

Stolpedalsskolens værdigrundlag

Trafikvideo

Stolpedalsskolens elevråd har lavet en ”TRAFIK HAPPENING”, hvor der sættes fokus på sikker trafik omkring skolen, særligt om morgenen.