Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Bevægelse i skoletiden

Godkendt/udarbejdet juni 2022
Revideret februar 2024

Undervisningsministeriet har vedtaget, at bevægelse skal indgå som en naturlig del i folkeskolen, altså:

 • Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin.
 • Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag.
 • Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte. 

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset. Skolens leder skal skabe rammen for, at eleverne bevæger sig i gennemsnitligt 45 minutter hver dag (https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/bevaegelse )

Formål: Formålet er at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel gennem motion, leg og bevægelse

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at arbejde struktureret og udviklingsorienteret med motion og bevægelse i alle former for undervisning, i skolefritidsordningen og i pauser og frikvarterer.
 • Skolen tilstræber inddragelse af eleverne som udgangspunkt for al motion og bevægelse, gældende for timer, frikvarter og fagdage.
 • Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og –uger som for eksempel Skolernes Motionsdag, skoleturneringer, -stævner eller tema-/ emneuger om idræt, bevægelse og sundhed
 • Skolen tilstræber, at det fysiske miljø inspirerer til motion og bevægelse.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om skolens arbejde med motion og bevægelse med en positiv og gerne bidragende tilgang og indsats.
 • Forældrene skal så vidt muligt tænke motion og bevægelse ind i den daglige transport til og fra skole.

Elevernes ansvar

 • Eleverne engagerer sig i aktiviteter opsat af bevægelsesguide

I praksis 
Elevrådet har på et møde haft besøg af skolens bevægelsesteam, som har præsenteret Børn & Unges strategi for bevægelse, hvor elevrådet skal have arbejdet med otte temaer inden for tre år, herunder udarbejdelse af principper for bevægelse i undervisningen (læs mere i link SLIDES - DE OTTE SØJLER. Elevrådet og bevægelsesteamet på skolen er optaget af bl.a., at udnævne bevægelsesdukse i klasserne, som har til opgave, at styre bevægelse på givne tidspunkter.

At de ansvarlige voksne i klassen sørger for, at udnævne bevægelsesguide
At de voksne sørger for, at indtænke bevægelse i dobbeltlektioner

 • Kan gøres gennem faglige aktiviteter, som ex. walk n´talk
 • Kan gøres ved at bevægelsesguide opsætter aktivitet i “break”
 • At 13- pausen foregår ude med aktiviteter sat igang af bevægelsesguide