Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DELTA-klassen

DELTA 
På Stolpedalsskolen har vi fire DELTA-klasser. Ligesom resten af indskolingen er vi her optagede af at skabe en tryg skoledag baseret på faste rutiner omkring klassen i forhold til dagens opstart og de forskellige overgange i løbet af dagen, herunder overgange fra undervisning til frikvarter og omvendt, samt overgangen fra skoledel til DUS.

I alle skolens 0. klasser stilladseres dagen med piktogrammer for dagens program, ligesom den enkelte lektion udfoldes med piktogrammer for det, der skal ske. Med denne faste struktur og visuelle støtte ønsker vi at understøtte, at alle børn kan bruge energien på det, vi mødes om - nemlig det enkelte barns trivsel og læring. Denne stilladsering arbejder vi videre med på de øvrige klassetrin. 

DELTA-klassen er en almenklasse med en specialpædagogisk tilgang, hvilket betyder, at pædagogikken er baseret på en meget høj grad af struktur, forudsigelighed og voksenstøtte med visuelle støttesystemer, metoder til selvregulering, kontakt og kommunikation, ligesom der fokuseres på at skabe gode overgange og mulighed for pauser i løbet af dagen. Klasselokalet er særligt indrettet med henblik på at skabe mulighed for et struktureret, trygt og forudsigeligt læringsmiljø. 

I DELTA-klassen er der en særlig fokus struktur og en specialpædagogisk tilgang, idet fire af klassens børn bliver visiteret af PPR ́s specialteam på baggrund af en autismespektrumforstyrrelse eller autismelignende vanskeligheder, hvilket betyder, at de kan have udfordringer indenfor socialt samspil, forestillingsevne og kommunikation. Klassen er en ny måde at danne klasser på, hvor neurotypiske børn fra skoledistriktet og børn med autisme eller autismelignende vanskeligheder
går i samme klasse. Der er således kun 16 børn i klassen i alt.

I DELTA-klassens undervisning er der så vidt muligt altid to voksne fra teamet i klassen. Klasseteamet arbejder med co-teaching, som er en undervisningstilgang hvor teamet planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen. Dette er med til at understøtte en høj grad af samstemthed i klassens undervisning.

DELTA-klasserne har Social Læring (SL) som en integreret del af undervisningen, fx i form af gruppedannelse, materiale, trivselsundervisning, fokus på sociale spilleregler, gruppedynamikker og den enkeltes rolle i fællesskabet. 

Hvis I som forældre har spørgsmål, er I meget velkomne til at tage kontakt til indskolingsleder Louise Winkel Andersen på louise.andersen@aalborg.dk eller ved at ringe til skolens kontor på 99824403.