Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ekskursioner

Ekskursioner


Godkendt/udarbejdet 2019
Revideret september 2023


Princippets ordlyd 
Ekskursioner på 3. og 5. årgang skal være med til at styrke klassens fællesskab og faglig læring uden for skolens normale rammer. 
Fra skoleåret 2023 bliver forældrerådene i højere grad inddraget ifm. kørsel og overnatning. Det har været hensigten at reducere skolens forbrug ift. kørsel og timer der placeres efter 16.00 samtidig med at inddrage forældrene i klassens sociale liv.


Skolens ansvar 
I skoleforløbet skal klassen i både indskoling og mellemtrin deltage i en ekskursion i hver afdeling med mulighed for forældrearrangeret overnatning og en lejrskole for udskolingen. 
Skolen tager individuelle hensyn, så alle i klassen føler sig trygge og som en del af fællesskabet på ekskursionen. 
Skolen præciserer over for elever og forældre, hvad der forventes af eleverne, og hvad formålet med ekskursionen er. 
Skolen inddrager forældre til praktiske opgaver. 
Skolen støtter forældrene i at arrangere kørsel til og fra ekskursionen
Personaler deltager i ekskursionen i indskolingen og på mellemtrinnet kl. 8.00-16.00
Skolen betaler hytten. Der kan bookes andre hytter end Halshytten hvis prisen er tilsvarende.
Personalet kan være behjælpelige med at arrangere grupper.
Ekskursioner sættes på 2. forældremøde på henholdsvis 2. og 4. årgang


Forældrenes ansvar 
Forældrene forbereder eleven på ekskursionen og sørger for at informere klasseteamet om særlige hensyn til eleven. 
At eleverne transporteres sikkert efter gældende lovgivning.
Forældrene booker hytten og afstemmer med skolens kalender.
Forældrene planlægger indholdet fra kl. 16.00.


Elevens ansvar 
Eleven er opmærksom på, at han/hun tager hensyn til andre og følger de regler, der er gældende for ekskursionen. 
Eleven deltager og bidrager positivt til fællesskabet.