Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klasseforældreråd

Godkendt/udarbejdet 2019
Gennemgået januar 2023

Princippets ordlyd 
Klasseforældrerådet skal styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale i den enkelte klasse med sigte på at fremme klassens trivsel, fællesskab og samarbejde 

Skolens ansvar 

 • Klasseforældrerådet vælges for et skoleår ad gangen. 
 • Klasseforældrerådet vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes sommerferie. 
 • Der vælges mindst tre forældre til hvert klasseforældreråd – gerne flere. Skolen opfordrer til, at der er både drenge- og pigeforældre repræsenteret i klasseforældrerådet. 
 • Klasseforældrerådet inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder. 
 • Skolebestyrelsen kan bruge klasseforældrerådene som høringspart i forbindelse med udformning af blandt andet principper, høringssvar og politikker. 
 • Skolen vælger hvert år et medlem af skolebestyrelsen som primær kontaktperson for skoleforældrerådene og forældrene på de enkelte årgange. 

Forældrenes ansvar 

 • Klasseforældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
 • Klasseforældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. Klasseforældrerådet sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener. 
 • Klasseforældrerådet formidler emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe. 
 • Klasseforældrerådet inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt fokus på nytilkomne elever og deres forældre. 
 • Klasseforældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.