Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældremøder

Godkendt/udarbejdet 2019
Gennemgået januar 2023

Princippets ordlyd 
Forældremøderne skal bidrage til samarbejde mellem skole og hjem om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. 

Skolens ansvar 

  • Skolen inviterer til forældremøder to gange årligt og derudover efter behov. 
  • Forældremøderne planlægges, så dialog og samarbejde mellem skolen og forældrene prioriteres højt. 
  • Skolen udarbejder dagsorden i samarbejde med klasseforældrerådet. 
  • Skolen indkalder i god tid til forældremøder. 
  • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til inddragelse og information samt dialog med og mellem forældrene. 

Forældrenes ansvar 

  • Forældrene bidrager konstruktivt på forældremøderne, så der bliver støttet op omkring skolens og klassens faglige og trivselsmæssige udvikling. 
  • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder. 

Elevens ansvar 

  • Elever kan inviteres med til forældremøder, hvor det giver mening og hvor de kan inddrages.