Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning

Godkendt/udarbejdet 2019
Gennemgået januar 2023

Princippets ordlyd 
Den understøttende undervisning tilrettelægges, så den understøtter både trivsel, læring og den fagdelte undervisning på hold. Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne i skoledelen møder forskellige måder at lære på, at der er tid til faglig fordybelse og mulighed for at arbejde med et bredt udsnit af deres evner og interesser. Den understøttende undervisning skal bl.a. bidrage til at hæve det faglige niveau samt supplere og understøtte undervisningen i fagene.

Skolens ansvar 

  • Skolen sørger for, at der i elevernes skemaer er tilrettelagt faglig fordybelse eller lektiecaféer, der kan understøtte den enkelte elevs skolearbejde. 
  • Skolen sikrer, at bevægelse udgør en del af den understøttende undervisning enten som særskilte aktiviteter eller bevægelsesbånd. 
  • I den understøttende undervisning arbejder pædagoger og lærere tæt sammen om klassen og det enkelte barns trivsel. 
  • Skolen sørger for, at det faglige niveau, elevernes trivsel og de øvrige indsatser i den understøttende undervisning tilgodesesenten ved fortløbende eller fleksible forløb målrettet enkeltelever eller grupper af elever efter behov. 
  • Skolen inddrager det omgivende samfund og eksterne interessenter (kendt som ”Åben skole”). Åben skole kan være både en del af den fagdelte og understøttende undervisning. 

Forældrenes ansvar 

  • Forældrene holder sig orienteret om indholdet af den Understøttende undervisning med henblik på at støtte op om det, der arbejdes med. 
  • Forældrene bakker op om, at deres børn deltager i den frivillige lektiecafé, hvis skolen skønner, at der er behov for dette. 

Elevernes ansvar 

  • Eleverne deltager aktivt i den understøttende undervisning på lige fod med den fagdelte undervisning 
  • Eleverne møder op i den frivillige Lektiecafé, hvis skolen og hjemmet skønner et behov for dette.