Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation mellem skole og hjem

Revideret januar 2023

Princippets ordlyd 

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for fællesskabet og for det enkelte barns faglige, personlige og sociale udvikling. 

Skolens ansvar 

  • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær. 
  • Skolen kommunikerer tydeligt og rettidigt til forældrene. 
  • Henvendelser besvares som hovedregel indenfor to arbejdsdage. 
  • Det pædagogiske personale orienterer fra skoleårets start forældre og elever om, hvordan teamet informerer om lektier og aktiviteter og generel information på klassen. 

Forældrenes ansvar 

  • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang via Aula og Minuddannelse.
  • Forældrene orienterer skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang. 
  • Hvis der er særlig forhold i forbindelse med barnets skolegang, tager forældrene direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. 
  • Forældre, der oplever konflikter udenfor skoletid mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten