Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejersken

Sundhedsplejerske på Stolpedalsskolen

Susanne Haahr Flinta
Mail: susanne.flinta@aalborg.dk
Tlf: 3199 0658

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang, så dit barn kan få de bedste betingelser for at være sund og trives. Kontakten foregår enten via individuelle samtaler eller i grupper samt aktiviteter på klassen.

Ved skolestart bliver du som forælder orienteret om skolesundhedsplejens samlede tilbud. Tilbuddet er gratis og du kan, som forælder, til enhver tid takke nej. I et sådan tilfælde skal dette ske til sundhedsplejersken på skolen eller som besked via Sundhedsvejen.dk. Du kan også kontakte sundhedsplejens sekretariat direkte på tlf. 9931 9278 

I de yngste klassetrin bliver I inviteret til at deltage. Herefter bliver I inddraget, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder sundheds- eller trivselsproblemer hos jeres barn.  

Sundhedsplejerskens tilbud til skolebørn

Tilbuddet foregår som individuelle samtaler med dit barn, ligesom der vil være sundhedspædagogiske aktiviteter i en gruppe eller på klassen. Ekstra indsats eller opfølgning af dit barns sundhed og helbred bliver tilbudt efter behov. 

Hvis dit barn går i en special- og modtageklasse, vil skolesundhedsplejens tilbud være tilpasset dit barns alder og behov.

Henvisning i samarbejde med hjemmet 

Sundhedsplejersken kan i samarbejde med forældrene henvise til f.eks. egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre. Desuden drøftes hvilke oplysninger, der er relevante at videregive.  

Sundhedsplejerskens åbne konsultation

Sundhedsplejersken har kontakt med hjem og skole via SkoleIntra. Skolesundhedsplejersken kan kontaktes på skolen eller telefonisk. Både forældre og børn kan frit henvende sig til sundhedsplejerskens åbne konsultation. 

Læs mere på dette link