Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Evaluering og feedback

Godkendt/udarbejdet 2019
Revideret og godkendt

Princippets ordlyd og formål
Formålet med evaluering og feedback er at sikre personlig, social og faglig udvikling. De tre principper er: 

 1. At evalueringen er fremadrettet og lærende. 
 2. At evalueringen er involverende. 
 3. At der følges systematisk op på evalueringen. 

Skolens ansvar

 • At arbejde systematisk med evaluering ved at følge skolens testplan og deltage i de planlagte konferencer med skolens vejledere. 
 • At skabe grundlag for læringssamtaler i den daglige undervisning, hvor der gives feedback til klassen og eleverne på deres læring. 
 • At supplere med individuelle elevsamtaler efter behov, hvor den enkelte elev får feedback på sin læringsproces, og hvor samtalen bliver en ramme for elevens refleksion over egen læring. 
 • At inddrage eleven i relation til skole-hjem-samtalen i forhold til at reflektere over egen læring og udviklingsproces som en forberedelse til at deltage aktivt til selve samtalen (her er der en undtagelse på 0. årgang og til den første samtale på 1. årgang).

Forældrenes ansvar

 • At understøtte elevens arbejde med klassens og egne læringsmål. 
 • At skaber gode rammer hjemme for elevens arbejde med personlige og faglige mål. 
 • At deltage aktivt til skole-hjem-samtalererne og bidrage med deres viden om elevens trivsel, læring og udvikling

Elevens ansvar

 • At deltage aktivt i den daglige undervisning og yde deres bedste i forhold til de udvalgte faglige læringsmål. 
 • At bidrage til og tage medansvar for de udvalgte mål i relation til klassens læringsmiljø. 
 • At forpligte sig på arbejdet med klassens og egne læringsmål - både de personlige, sociale og faglige.