Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelse og klasseskifte

Klassedannelse og klasseskifte

Godkendt/udarbejdet 2019
Revideret og godkendt februar 2024


Klassedannelse til 0. klasse 
Når vi danner klasser til 0. klasse, sker det på baggrund af overleveret viden fra børnehaverne og de særlige overleveringer, der finder sted i foråret op til skolestart. Klassedannelsen foretages ud fra følgende principper i prioriteret rækkefølge:

  • En ligelig fordeling af børn med særlige behov
  • Så vidt muligt en ligelig fordeling af drenge og piger
  • De fagprofessionelles vurdering
  • Særlige opmærksomheder fra et forældreperspektiv

 

Klasseskifte 
Vi tror på, at løsninger af trivselsmæssig eller faglig karakter skal findes inden for den enkelte klasses rammer i tæt samarbejde mellem medarbejdere, forældre og ledelse. Vi arbejder gennem hele skoletiden med trivselsindsatser på klasseniveau og årgangsniveau og har øje for den enkelte i fællesskabet.


Det er som udgangspunkt ikke praksis med et klasseskifte i løbet af skoleforløbet. Det vil kun være under helt ekstraordinære omstændigheder, at vi som ledelse vil overveje et klasseskifte som en mulig løsning og i tilfælde, hvor f.eks. eksterne samarbejdspartnere som f.eks. PPR og familiegruppen i forbindelse med en aktiv sag, vurderer, at et klasseskifte kan være en mulig løsning på trivselsmæssige eller faglige udfordringer for en elev/gruppe. Dette vil dog i sidste ende altid være en ledelsesmæssig beslutning, som træffes på grundlag af perspektiver fra både interne og eksterne samarbejdsparter.