Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobile enheder

Udarbejdet november 2022

Mobiltelefoner, smartwatches og andre digitale værktøjer er blevet en fast bestanddel af såvel elever som medarbejders hverdag. Det giver mange læringsmæssige gevinster, og det er også skolens opgave at lære eleverne at håndtere de mange muligheder, bl.a. i form af de beskeder, opdateringer, nyhedsstrømme m.v., der hele tiden bliver sendt. 

Formål med en tydelig mobilpolitik

At skabe et godt læringsmiljø og øge trivslen på Stolpedalsskolen ved at fjerne distraktionen fra mobiltelefoner, herunder smartwatch, hvis de ikke specifikt anvendes til undervisningsformål.

Skolen oplever ulemperne i form af 

 • De mange forskellige inputs fra mobiltelefonen, som fylder elevernes arbejdshukommelse op og gør det svært at lære samtidig. 
 • Læring foregår i fællesskaber – også via det sociale i frikvartererne. Hvis eleven er optaget af sin elektroniske device i frikvarteret, er eleven ikke sammen med kammeraterne. 
 • En elev kan fristes til at tage sin mobil frem for at tjekke videoer, nyheder, sociale medier m.v.
 • En stigende utryghed ved personalet om, at blive filmet i undervisningen

Forældres ansvar

 • Forældre taler med deres barn om brugen af mobiltelefon. Herunder formål, lovgivning, etik og sprog 
 • Forældre ringer til skolen, hvis de har behov for at komme i kontakt med deres barn i skole- eller DUS-tiden 
 • Forældre skal sikre at beskedfunktionen i barnets smartwatch er slået fra i skole- og DUS-tid 

Skolens ansvar: 

 • At skabe et roligt undervisningsmiljø. Derfor er det lærerens afgørelse, om telefonerne må benyttes i en given undervisningssituation. 
 • At tilbyde elever, at få låst deres telefon ind i et skab ved start på dagen.
 • At have undervisningsforløb om god etisk og moralsk adfærd omkring sociale medier, GDPR og generel brug af digitale værktøjer. 
 • At skabe et trygt skolemiljø. Derfor har årgangsteamet mulighed for at beslutte, om der er en klasse eller en årgang, der i en periode har behov for, at mobiltelefonerne inddrages hele skoledagen

Elevernes ansvar

 • Du må ikke tage fotos eller videoklip af andre – uden samtykke 
 • Dine mobile enheder må ikke forstyrre undervisningen for dig selv eller andre.
 • Ting der sker i skolen, klares i skolen. Undlad at kontakte dine forældre, tal med din lærer eller pædagog 


Konkrete handlinger: 

 • I indskolingen og på 8. og 9. årgang skal mobiltelefonen ligge i tasken på lydløs eller slukket i undervisningen og DUS.
 • I 4.-7. årgang afleveres telefonen i mobilkassen om morgenen og udleveres igen efter skoletid.
 • Mobiltelefon kan anvendes i undervisningen, hvis det vurderes relevant af det pædagogiske personale i forhold til ovenstående mål. Til og med 5. årgang er det gældende, at forældrene informeres om brugen af mobile device på forhånd
 • Fra 0.-7. årgang er alle frikvarterer mobilfri. 
 • På 8. og 9. årgang kan man have mobilenheden i frikvartererne, og eleven har  ansvaret for, at følge ovenstående retningslinier.
 • Kontakt til og fra hjemmet kan ske efter aftale med det pædagogiske personale.
 • Elever med en ordblindeproblematik eller diabetes har lov at bruge mobiltelefonen, når det er nødvendigt.
 • Egne medbragte mobile enheder skal ikke oplades i skolen.

Konsekvens

 • Retter du dig ikke efter din lærer eller pædagogs henvisninger, inddrages din mobiltelefon eller smartwatch. Den vil blive lagt på kontoret med dit navn på – og du kan hente den ved skoledagens ophør. 
 • Ved misbrug udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med forældrene. Der tages udgangspunkt i nedenstående handlingsmuligheder:
  • Mobiltelefon afleveres på kontoret om morgenen og udleveres efter skoledagens slutning.
  • Mobiltelefon forbliver hjemme i skoletiden.
 • Ved rygter på overtrædelser kontaktes forældre
 • Ved grov overtrædelse af lovgivning, værdier, ordensregler og mobilpolitik hjemsendes eleven.