Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnehaver

Samarbejdsaftale vedrørende overgangen fra børnehave til Stolpedalsskolen - 2023/24
Samarbejdsaftalen er baseret på 
“Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune” 
samt “Tidlig opsporing”

Formålet med Samarbejdsaftalen mellem Stolpedalsskolen og de børnehaver, vi modtager børn fra er at understøtte og sikre, at overgangen fra børnehave til skole, der indebærer væsentlige forandringer i et barns liv, bliver så tryg som mulig med fokus på barnets kompetencer, fællesskaber og nærmeste udviklingszone. 

På baggrund af tidlig opsporing er der samtidigt lavet en systematik, der sikrer, at værdifuld viden om barnet videregives til skolen i et tæt samarbejde med forældrene med henblik på at give barnet den fornødne opmærksomhed og støtte, der er behov for som den bedste forberedelse til og forudsætning for at skabe en god skolestart. 

Tidspunkt:

Handling:

Hvordan:

Ansvarlig:

Oktober:

Samarbejdsmøde mellem børnehave og skole med henblik på at planlægge årets aktiviteter for kommende skolestartere.

Aftaler om besøg på skolen hvor børnenes får et kendskab til og et indtryk af skolen og dens medarbejdere.

Skolen

Oktober -november:

Dialogmøder  i børnehaverne

(ved behov for fælles vurdering  i forhold til skoleudsættelse). Deadline er 15/12-2023

 

Børnehaverne indkalder

Januar

Der afholdes informationsmøde d. 16/01-2024 for kommende skolestartere på skolen, hvor forældrene orienteres om:

  • Hverdagen i skole/DUS
  • Forventninger til  skole-hjem- samarbejdet

Formålet er at give forældrene kendskab til og viden om Stolpedalsskolen og dens personale.

Invitation på skolens hjemmeside

Skolen inviterer

Februar:

Forældrene modtager et indskrivningsbrev fra forvaltningen i løbet af uge 2.

Frist for skoleindskrivning er d. 1. februar 2024. 

  

April/maj

7. og 14. maj 2024 holdes der overleverings- møder med forældre samt relevante samarbejds- partnere, hvor der er en særlig opmærksomhed eller bekymring ift. deres barn.

.

Afdelingsleder i DUS tager kontakt til børnehaverne ift. særlige overleveringer. Herefter rammesættes datoer for overlevering/dialogmøder

Skolen

Maj

Besøgsdage på skolen: Distriktets børnehaver deltager ved én af besøgsdagene (tirsdag+ torsdag i uge 22). 

De børn, der ikke går i distriktets børnehaver, er velkomne med

deres forældre én af dagene.

Klassedannelser: Der laves klassedannelser på baggrund af overleveringsmøderne. Klassedannelserne foretages ud fra skolens principper for dette.

Børnene kommer på besøg i klasserne og mødes personalet omkring 0. årgang og børnene.

De får tid til at være i klassen og lege på legepladsen.

Skolen

Juni

Velkomstaften d. 18/6-2024 for kommende skolestartere og deres forældre.

Alle kommende skolestartere inviteres til velkomstaften, hvor de møder klasseteamet og er sammen i klassen.

Skolen inviterer på hjemmesiden og via e-boks