Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS

Godkendt/udarbejdet 2019
Revideret januar 2023

Princippets ordlyd 
DUS er en del af skolens samlede virke, hvorfor aktiviteterne i DUS skal ses i en sammenhæng med skolens øvrige indsatser for børnenes udvikling, læring og trivsel. 

DUS-ordningens pædagogiske formål er at støtte barnets alsidige personlige udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile, kontinuerlige og professionelle medarbejdere, der arbejder tæt sammen med undervisningsdelen og barnets forældre. 

DUS-ordningens pædagogiske opgave er at give alle børn lyst og mod på at deltage i verden. DUS-ordningen skal medvirke til udvikling af personlige og sociale kompetencer hos det enkelte barn. Denne opgave er en integreret del af skolens samlede virksomhed. 

Forældresamarbejdet vægtes højt DUS. Det er i samarbejdet mellem skole, DUS og forældre, at der skabes de bedste forudsætninger for barnets udvikling. 

Skolens ansvar 

  • Det pædagogiske personale tilrettelægger aktiviteter, der støtter børnenes udvikling, trivsel, læring og motivation. 
  • I DUS opmuntres børnene til selv at tage initiativ og være igangsættende for leg og kreative aktiviteter. 
  • Medarbejderne sikrer, at børnene har indflydelse på deres egen hverdag i DUS.
  • I DUS arbejder vi målrettet på at skabe betydningsfulde fællesskaber for alle børn.
  • I DUS understøttes den gode overgang og sammenhæng mellem pædagogiske indsatser i undervisnings- og fritidsdelen. 
  • At informations- og kommunikationsniveauet sikrer at forældrene får indsigt og inddrages i dussens virke. 

Forældrenes ansvar 

  • Forældrene bakker op om forældrearrangementer i DUS. 
  • Forældrene støtter op om, at give mest mulig rum til pædagogiske aktiviteter, herunder Dussens sendetider.
  • Forældrene opdaterer løbende aftaler i Aula. 
  • Forældrene orienterer sig om aktiviteter i DUS