Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 10/2 2023

 Skolebestyrelsesmøde fredag d. 10. februar 2023
Dato: 10. februar 2023
Tidspunkt: kl. 15.00-19.30 
Sted: Comweel - Hvide Hus Aalborg
Mødeleder: Bestyrelsesformanden
Referent: Torben

Deltagere: Jan Skrubbeltrang, Mia Kanstrup (medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jesper Møller Pedersen, Peter Nielsen, Annemarie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, og Rene Flou, Anders S. Schmidt. Pi og Sigurd (Elevrådet), Torben Jensen, Allan Larsen, Mette Hove, Jan Frederiksen. 
Fraværende: Anders S. Schmidt, Peter Nielsen, Jesper Møller Pedersen, Pi, Sigurd

Referat:

1) Elevrådet

 • Fraværende 

2) Principper; arbejdsgruppen præsenterer opmærksomheder og forslag til Justering i udvalgte principper:

 • Ekskursioner
  • Tilrettet og justeret og godkendt
  • Det arrangeres fremadrettet således, at personale ikke overnatter med børnene - det er en mulighed for klassens forældreråd at arrangere overnatning
  • Placering af ekskursioner og forældrene involvering drøftet
  • Det afklares på hvilket årgang på mellemtrinnet ekskursion skal afholdes
 • Evaluering og feedback
  • Tilrettet, justeret og godkendt
  • Princippet er forkortet med de indholdsmæsssige elementer fra det tidligere noget længere princip
 • Forældrenes arrangement i skolen
  • Princippet udgår
  • Elementer fra princippet er allerede i øvrige principper. Dog kan udsagn fra princippet indgår i indflyvningen til principper
 • Inddragelse af private ejendele
  • Princippet udgår da mobilprincippet er dækkende med en undtagelse som undersøges ved juridisk kontor. Dette vedr. forsikringsforhold.
  • Evt. justering ift. ordlyden om forsikringsforhold tilgår under mobilprincippet
 • Sundhedspolitiske principper (indhold og form) herunder mental sundhed
  • Udsat til kommende skolebestyrelsesmøde

3) Forældrerådene tættere på

 • Det drøftes, hvorledes forældrerådene kan tænkes ind i stærkere fællesskaber
  • Guide til forældreådene kort drøftet
  • Punktet udsat til et af kommende møder

4) Ansættelse af afdelingsleder - udkast og proces

 • Udkast og proces gennemgået med tilføjelser
 • Stillingen opslås i kommende uge (hurtigst muligt)
  • Udvælgelse af ansøgere; mandag d. 13. marts kl. 16.00 på skolen
  • 1. samtale; torsdag d. 16. marts kl. 16.30 - 20.00
  • Evt. 2. samtale; mandag d. 20 marts kl. 16.30-19.30 på skolen
 • Ansættelsesudvalg
  • Medarbejdere: Mia, Jan L, Dennis
  • Skolebestyrelse: Mette, Annemarie, Julie, (Jan S)
  • Ledelse: Jan F, Casper L, Torben

5) Af foreløbige punkter til kommende skolebestyrelsesmøde (r)

 • Sundhedspolitiske principper
 • klassedannelse og klasseskifte
 • Evt. tages “forældrerådene tættere på” på
 • Opfølgning og tilbagemelding ift. princippet ekskursion 
 • Opfølgning på om princippet klasseforældreråd indeholder de vigtigst elementer fra det nedlagte princip “arrangementer/-aktiviteter 
 • Indflyvning til princip

6) Orienteringer/evt. 

 • Bubbels er et nyt system som kan reducere lyd - skolebestyrelsen er nysgerrige på hvad det kan i en skoledag

7) Lukket møde