Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 7/12 2023

Dagsorden skolebestyrelsesmøde torsdag d. 7. december 2023

 

Dato: 7. december 2023

Tidspunkt: kl. 17.00-19.00

Ordstyrer: Jesper

Referent: Louise 

 

Deltagere: 

Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)

Jan Skrubbeltrang, Annemarie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte)

Sigurd (9. årgang, formand) , Signe (7. årgang) og Emil (9. årgang) (elevrådet)

Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)

Fraværende: 

 

Dagsorden

 1. Elevrådet (5 min)

 

 1. Brugen af mobiltelefoner med særligt fokus på DUS2 (50 min)
  1. Der har været en del opmærksomhed omkring brugen af mobiltelefoner i DUS 2. Mobilregler, princip for mobile enheder, pædagogiske perspektiver samt anbefaling fra sundhedsstyrelsen er elementer der danner baggrund for opmærksomheden og indledningen til drøftelsen. Der gives indledningsvis et kort indblik i den aktuelle situation af Morten, som er koordinator i DUS 2. Yderligere skal udformningen af et spørgeskema til forældre drøftes.   

DUS 2 har via spørgeskema undersøgt børnenes brug af mobil i DUS-tid og omfang af brugen. Der har været 78 respondenter (121 indmeldte børn).

Regelsæt: Må bruges i DUS 2-rummet., må bruges uden lyd i fælles rum, med lyd skal være i mindre rum uden gene for andre. Det er ikke tilladt at se videoer og reels, telefonerne skal bruges til aktiviteter.

Regelsæt for brug tages op jævnligt på børnemøder.

Personalet er nysgerrige på, hvilke apps der er i brug (hvad der fanger pt) og hvilke, der kan indgå i pædagogiske aktiviteter, som fx Pokemon Go

Næste skridt er sammen med børnene at lave nye retningslinjer for hyppighed af mobil-aktiviteter i DUS 2.

 

Efterfølgende drøftelse på baggrund af oplægget.

 • DUS’sen sender information omkring brugen og de pædagogiske tanker bag.
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe (Mette og Rasmus), der laver et spørgeskema til forældrene.
 • Evt. foredrag ang. skærmbrug

 

 1. Opfølgning på  klasseforældreråd- og skolebestyrelsesmødet d. 6. november. (30 min)
  1. Med udgangspunkt i referatet fra mødet drøftes opmærksomheder og det videre forløb

Positiv tilbagemelding: stor deltagelse og engagement. 

Skal der efterfølgende holdes et eller to arrangementer pr år?

To overordnede emner: Samarbejde med bestyrelse og  Trivsel

Nogle underpunkter kan der arbejdes konkret med (fx tjekliste for lejrskole) og andre er som oplæg til yderligere drøftelse (fx digital dannelse i børnehøjde). 

Der skitseres en plan for, hvorledes der skal arbejdedes med de udvalgte underpunkter.

Arbejdsgruppe udvælger emner til videre drøftelse og arbejde.

Arbejdsgruppe: Annemarie, Jan, Jesper, Torben og Louise 

Opmærksomhed på hvordan informationerne deles - tilgængelighed og GDPR. Evt. en “forældretavle” på hjemmesiden.

 

 

 1. Revideret styrelsesvedtægt for Aalborg kommunes skoler (10 min)
  1. Der er mulighed for udtalelse i perioden 22. november - 20. december
  2. Torben giver en kort indflyvning til relevante opmærksomheder

Orientering

 

 1. Fondssøgning (5 min)
  1. Ledelsen vil gerne understøtte udskolingselevernes deltagelsesmuligheder i frikvartererne og vil give et kort indblik i tankerne om dette
  2. Det ønskes afklaret om skolebestyrelsen bakker op om tankerne

 

Præsentation af tanker om fysiske pause - og væreområder for de ældste elever, der kan bruges i frikvartererne og i idræt. Fokus på trivsel og deltagelsesmuligheder i forskellige former for fysisk aktivitet, fx styrketræning, agility og fitness.

Fremvisning af et eksempel designet af Kumpan. 

Elevrådet har været inddraget.

Skolebestyrelsen bakker op.

 

 1. Indledende drøftelse ift. kommende skolebestyrelsesvalg (15 min)
 2. Foreløbige punkter til kommende møder(1 min)

Opfølgning på mødet med klasseforældrerådene.

Status mobiltelefoni.

 1. Orienteringer (2 min)
  1. Formand
  2. Medarbejdere
  3. Skoleleder

 

Der bliver etableret flere små lokaler i små uudnyttede områder. 

Der etableres nyt billedkunstlokale. 

Der er bygget udendørs scene ved musikhuset. 

Der bygges om på kontoret.

 

 1. Eventuelt (3 min)
 2. Lukket møde