Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12/6 2023

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 12. juni 2023

Dato: 12. juni 2023
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00
Mødeleder: Bestyrelsesnæstformanden
Referent: Afdelingsleder

Deltagere:  Mia Kanstrup (medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jan Skrubbeltrang, Anne Marie Lomartire, Pi (Elevrådet), Torben Jensen, Jan Frederiksen og Casper Lund (ledelsen)
Fraværende: Anders Storm, Julie Kathrine Tange, Mette Mouritsen, Peter Nielsen, Rene Flou, og Jesper Møller. Elevrådet Sigurd

1) Elevrådet
Der har været afslutning på bevægelsescoach uddannelse. Forløbet afsluttede med, at eleverne skulle vise, hvad de har lært i de 20 timers uddannelse. Alle elever der har gennemgået uddannelsen har fået bevis.
Bevægelsescoach kan trækkes på ift. bevægelsesdage og brainbreaks.

2) Sundhedspolitiske principper - mental sundhed
Udkast fra arbejdsgruppen præsenteres og drøftes. Arbejdsgruppen præsenterer det udkast der er blevet lavet, som omhandler mange forskellige tiltag. Der nævnes, at det både kan være små tiltag, som ex. “Godmorgen” og store tiltag som at medinddrage elevrådet og brainstorm i klasserne vedr. mental sundhed.

3) Driftsbudget
Udkast til driftsbudget gennemgås til kommentering. Skoleleder gennemgår budget og sendes ud til fraværende på mødet. Herefter godkendes driftsbudgettet. 

Der drøftes at lejrskole i budgettet skal genbesøger. Der er tidligere udarbejdet et princip om lejrskole, som skal være mere præcise, idet der er besluttet lejrskole på 3, 5 og 8. årgang.

4) Af foreløbige punkter til kommende møder
Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder næste skoleår præsenteres. Det bliver næste år rullende dage, hvor der afholdes skolebestyrelsesmøde. Tidspunktet bliver fastlagt til kl. 17.00 - 19.00. Der er fastlagt 9 møder, som fordeles ligeligt på efterår og forår. Datoerne udsendes til alle i skolebestyrelsen og datoer genbesøges igen til d. 16. august.

5) Orienteringer
Formand - ingen kommentarer
Medarbejdere - ingen kommentarer
Skoleleder:
Der er opslag på fem stillinger, hvor de to er fastansættelser. Stillinge besættes med ansættelse d. 1. august 2023
Der er ansat en ny PMF

6) Eventuelt

7) Lukket møde