Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 9/2 2024

Dagsorden skolebestyrelsesmøde fredag d. 09. februar 2024

 

Dato: 9. februar 2024

Tidspunkt: kl. 16.00-18.30 med efterfølgende inklusiv spisning

Ordstyrer: Jan

Referent: Louise 

 

Deltagere: 

Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)

Jan Skrubbeltrang, Annemarie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte)

Sigurd (9. årgang, formand) , Signe (7. årgang) og Emil (9. årgang) (elevrådet)

Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)

Fraværende: 

René, Anders, Peter, Jesper, Signe, Emil

 

Dagsorden:

1) Elevrådet

Orientering om elevrådets arbejdet med den nationale trivselsmåling, UMR (Undervisningsmiljøråd) og Miljørådet

 

Trivselsmåling, nedslagspunkter til drøftelse 

 • Medbestemmelse
 • Mestringsstrategier
 • Støtte og inspiration

 

2) Principper

 

      - Klassedannelse og klasseskifte (revidering - udkast drøftes)

Princip udarbejdet i 2019. 

Drøftelse af formuleringer og revidering godkendt. 

 

      - Bevægelsesprincip genbesøges

Princip udarbejdet 2022. 

Drøftelse af bevægelse i undervisningen og brugen af bevægelsescoaches (medlemmer af elevrådet).

Bevægelsescoachene fortsætter, og nye coaches skal uddannes.

Der er fokus på at skabe nye og spændende muligheder og miljøer for bevægelse.

Princip revideret og godkendt. 

 

      - Holddannelse (drøftelse af princip jf. styrelsesvedtægten)

Jf. styrelsesvedtægterne skal skolebestyrelsen have en opmærksomhed på holddeling og holddannelse udmøntet i et princip. 

Bestyrelsen vedtager ikke at udarbejde et selvstændigt princip, men appellerer til de fagprofessionelle didaktiske og pædagogiske vurderinger i situationen.

Der laves en tilføjelse i princippet for skoleårets planlægning, der understøtter dette.

 

3) Skolebestyrelsesvalg (tidsplan udmeldes først medio marts. Afholdes i april/maj)

      - Hvordan "reklamerer" skolebestyrelsen til kommende valg

      - Indslag af kreativ karakter udarbejdes (fx billede/kort video)

Drøftelse og idéudveksling.

 • Der laves et opslag med korte statements til AULA og Facebook, evt. genudsendes 8-10 dage senere
 • Forældrerådene inddrages

Valgprocedure gennemgås.

 

4) Status professionel læringsledelse og arbejdet med skolens kommende fokuspunkter (skoledata præsenteres)

Præsentation og gennemgang af skoledata.

Information om  arbejdet med den kommende 3-årige strategiske handleplan og målpil, som ledelsen er i gang med at udarbejde, og som præsenteres for personalet senere i dette skoleår. 

 

5) Klasseforældreråd

      - Udkast skriv til forældreråd præsenteres/kvalificeres og emner afklares endeligt

Skrivet blev  gennemgået og ændringer tilføjet.

      - Stolpens hjemmeside med forældrerådsbjælke kvalificeres

6) Foreløbige punkter til kommende møde 9. april

 • Skolebestyrelsesvalg
 • Opfølgning på mobil i dus
 • Opfølgning på skriv til forældreråd
 • Trivselsarbejdet på Stolpen
 • Sprogfag

7) Orienteringer (formand, medarbejdere, ledelse)

Formand

 • Opmærksomhed på fortællinger

Medarbejdere

 •  

Ledelse

 • Mikkel Foldager har fået nyt job
 • Fokus på elevfravær fra forvaltningen
 • Det skiftes døre i klasserne på 0.-2. årgang
 • Tre børnehaveklasser igen efter sommerferien
 • Der er ikke visiterede børn til en DELTA-klasse efter sommerferien
 • Fokus på frikvarter
 • Torben orienterede om den snarlige ressourceudmelding og skoleårets planlægning

8) Evt. 

 • Forældrehenvendelser vedr. transport af device til og fra skole samt etablering af cykelsti ifm. sikker trafik
 • Sprogfag 

 

 

9) Lukket møde