Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 10/01 2024

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 10. januar 2024

 

Dato: 10. januar 2024

Tidspunkt: kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Anne Marie 

Referent: Afdelingsleder

 

Deltagere: 

Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)

Jan Skrubbeltrang, Anne Marie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte)

(elevrådet)

Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)

Fraværende: Elevrådsrepræsentanter, Rene, Peter, Anders

 

 

Dagsorden

1) Elevrådet (5 min)

Punktet udgår

 

2) Brugen af mobiltelefoner med særligt fokus på DUS2 (15 min)

    -  Opfølgning på arbejdsgruppens arbejde og det videre forløb

Præsentation af spørgeskema omhandlende mobiltelefoner og computere i DUS til forældre.

Fælles drøftelse.

Opfølgning på analyse følger på et kommende skolebestyrelsesmøde i dette forår.

 

3) Opfølgning på  klasseforældreråd- og skolebestyrelsesmødet (25 min)

     -  Opfølgning på arbejdsgruppens arbejde, hvor emner præsenteres til videre drøftelse og arbejde

Orientering om arbejdsgruppens foreløbige arbejde og den kommende proces.

Næste skridt: 

  • Orientering til forældrerådene omkring, hvor langt vi er i processen.
  • Oprette en fane på hjemmeside “Forældreråd” med underpunkter udvalgt ud fra afgivende stemmer ved det fælles bestyrelses- og forældrerådsmøde.

Fælles drøftelse.

Opfølgning på processen følger på de kommende skolebestyrelsesmøder i foråret.

 

4) Indledende drøftelse ift. kommende skolebestyrelsesvalg; udsat punkt fra sidste møde (20 min)

     -  Ramme og opmærksomheder ifm. kommende skolebestyrelsesvalg

Orientering om rammer og tidsplan.

Drøftelse omkring skolebestyrelsesarbejdet på Stolpedalsskolen.

 

 

 

5) Foreløbige punkter til kommende møder (15 min)

     -  Indhold, ramme og format for kommende møde 9. februar 2024 kl. 16-22

- Skolebestyrelsesvalg

- Klasseforældreråd

- Principper, udvalgte principper genbesøges

 

6) Orienteringer (5 min)

     -  Formand

Ingen orienteringer

     -  Medarbejdere

Ingen orienteringer

     -  Skoleleder

Orientering om Forvaltningens plan om “Stærkere fællesskaber”

Opfølgning på byggeprojekter

 

7) Eventuelt (5 min)

8) Lukket møde