Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24/4 2023

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 24. april 2023

Dato: 24. april 2023
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00
Mødeleder: Bestyrelsesformanden
Referent: Afdelingsleder

Deltagere:  Mia Kanstrup (medarbejderrepræsentant), Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jan Skrubbeltrang, Anne Marie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, og Rene Flou, Anders Storm, Peter Nielsen og Jesper Møller, Pi og Sigurd (Elevrådet), Torben Jensen, Jan Frederiksen og Casper Lund (ledelsen)
Fraværende: Anders Storm, Peter Nielsen og Jesper Møller

 1. Elevrådet

Elevrådet havde sidste onsdag, sidste kursus i at blive bevægelsescoach. Det afsluttes efterfølgende, hvor alle skoler mødes sidst på foråret. Trivselsdag før påske lavede bevægelsescoachen flere bevægelseslege for eleverne. Eleverne på skolen havde en god dag. Brainbreak-mappen bliver løbende justeret til. Det er svært at få bevægelse til at “leve” i udskolingen, men elevrådet tror, at det over tid kommer til at fungere godt på hele skolen.

 1. Sundhedspolitiske principper (kost, bevægelse og mental sundhed)
 • Rammen omkring princippet med input sættes til det videre arbejde
 • Arbejdsgruppen nedsættes til at arbejde med første udkast

Der blev drøftet, at der ikke bør udarbejdes principper for alkohol og rygning,  herunder snus og andre nikotinprodukter, da det ligger under skolens “ordensregler”.

Det blev drøftet om madordninger skal indføres. Elevrådet har ikke umiddelbart behov for det og der har generelt været ustabilitet ift. tidligere løsninger.

Der udarbejdes en arbejdsgruppe, som kommer med udkast til sundhedspolitiske principper: Dennis, Mette, Katrine, Torben og Casper

 1. Klassedannelse og klasseskifte
 • Udkast til princippet til godkendelse og kommentering (fremsendes før mødet)

Torben forklarer, at der er lavet små ændringer i det tidligere princip, som har komprimeret prioriteringen for klassedannelsen for 0. årgang. 

Der drøftes om klasseskifte på 7. årgang kunne være en løsning, som vil skabe bedre læring for eleverne. Der drøftes fordele og ulemper.

Princippet er godkendt, men indholdet vedr. klasseskifte ønskes at blive taget op igen.

 1. Skoledagens længde og timer skoleåret 2023-2024
 • Skolebestyrelsen orienteres om næste skoleårs timetal og længde på skoledagen

Skoledagens længde for skoleåret 23/24 blev præsenteret og godkendt af skolebestyrelsen. 

 1. Ansættelse af DUS-leder
 • Udkast gennemgås (præsenteres på mødet)
 • Ansættelsesproces afklares

Jobopslag blev gennemgået og rettet til.

Ansættelsesudvalget består af:
Anne Cathrine, Dennis (medarbejdere)
Casper, Jan, Louise, Torben (ledelsen)
Annemarie, Kathrine, en yderligere repræsentant (skolebestyrelsen) 

 1. Orienteringer 
 • Formand
 • Medarbejdere 
 • Skoleledelse

D. 16. maj afholdes der skolefest.

Økonomien (likviditeten) i Aalborg Kommune er berørt. Der skal spares 106 mio i skoleårene 2024/27

Orienteret om ansættelser af medarbejdere i mobilitetsprocessen - meget dygtige medarbejdere; en lærer, en pædagog, en pædagogmedhjælper.

Ferieåret ændrer sig ved, at eleverne i skoleåret 2023/24, først starter i skolen mandag i uge 33 - børnene kommer derved en dag senere på juleferie samt st. bededag er inddraget. Forældre orienteres om dette snarest

 1. Eventuelt
  • Bubbles

Bubbles er en IT-løsning som tilgodeser elever, som føler, der er meget støj i klasselokalet. Det er afprøvet på anden skole, men har ikke ønskede effekt til, at skolen anvender det på nuværende tidspunkt.