Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 19/9 2023

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 19. september 2023

Dato: 19. september 2023

Tidspunkt: kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Kathrine

Referent: Louise 

Deltagere: 

Mia Kanstrup, Dennis Christiansen (medarbejderrepræsentanter)

Jan Skrubbeltrang, Anne Marie Lomartire, Mette Mouritsen, Julie Kathrine Tange, Anders Storm, René Flou, Peter Nielsen og Jesper Møller (forældrevalgte)

Sigurd (9. årgang, formand) , Signe (7. årgang) og Emil (9. årgang) (elevrådet)

Torben Jensen, Louise Winkel Andersen, Rasmus Remmer Rønnau og Casper Lund (ledelsen)

Fraværende: René, Peter, Anders

 

Dagsorden

 1. Elevrådet

Præsentation af elevrådsrepræsentanter. Vi har fra i år tre repræsentanter (fra forskellige årgange), så der fremadrettet bliver overlap, når nogen stopper i elevrådet eller går ud af skolen.

 

 1. Ekskursioner
  1. Præcision af princippet

Gennemgang af princippet og fælles drøftelse med ændringer og tilføjelser.

Princippet lægges på hjemmesiden, når det er færdigt.

Forslag om udarbejdelse af mulig køreplan og idékatalog til indhold og opgavefordeling.

 

 1. Invitation til skolebestyrelses- og forældrerådsmøde d. 6. november
  1. Udkast præsenteres

Fælles arrangement for skolebestyrelse og klasseforældreråd med fokus på at styrke samarbejdet omkring trivselsarbejdet på klasse- og årgangsniveau samt skolen som helhed.

Invitationen sendes til forældrerådene, og deadline for tilmelding til teamet er 1. november. Udvalget planlægger afviklingen af mødet.  

 

 1. Kontaktoplysninger på hjemmeside opdateres

 

 1. Budget 2024-2027
  1. Punkter til høringssvar drøftes

Høringssvaret gennemgås og mulige konsekvenser drøftes i forhold til 

 • trivselsarbejdet både på individ- og klasseniveau
 • undervisningen
 • dustid 
 • personale
 • arbejdsmiljø
 • hygiejne
 • mistrivsel blandt børn og voksne

 

Generel bekymring i forhold til trivselsarbejdet på kommunalt niveau, ikke kun for Stolpedalskolens elever.

Bekymring for de børn, der har brug for en ekstra indsats og opmærksomhed.

 

Skolebestyrelsen beslutter ensstemmigt, at der skal sendes høringssvar.

 

 1. Proces omkring inddragelse af skolebestyrelsens forældrevalgte/medarbejdere (fx i forhold til det åbne brev til byrådet)

Punktet udsættes.

 

 1. Foreløbige punkter til kommende møder
 2. Orienteringer
  1. Formand

Ingen punkter

 1. Medarbejdere

Koordinator er pr. 1. oktober ansat til Fridusen.

 1. Skoleleder

Mulighed for opstilling til suppleringsvalg til SFR 2023 (Skolernes FællesRåd)

Driftsbudget og timebudget er opdateret pr. 5. september og er som forventet.

 

 1. Eventuelt

Der har været en henvendelse omkring madordning.

 

 1. Lukket møde