MENU
Aula_close Layer 1

Fri til ferie

Afholdelse af ferie over to skoledage 

Når du/I som forældre ber´om fri til dit/jeres barn fra skole med henblik på at kunne tage på ferie sammen giver vi som udgngaspunkt altid tilladelse til dette. Dette skyldes, at en ferie med familien kan være lærerig og bidrage til en god oplevelse i familieregi. Vi anerkender også, at bevæggrundene for forskudt ferie kan være mange - familiemæssige, praktiske, økonomiske m.m

Når det er sagt, så er det selvfølgeligt ikke anbefalelsesværdigt, når en elev går glip af undervisning. Her er det jeres ansvar som forældre at holde jer opdateret på det, der foregår i skolen, mens I er væk. I den forbindelse appellerer vi til, at I tager kontakt til en klassekammerat eller orienterer jer på MinUdannelse.

Vi håber på forståelse og gensidig respekt for hinandens hverdag og arbejde med denne udmelding og ønsker jer en rigtig god ferie.

Vi beder jer udfylde skemaet til fritagelse for undervisning over 2 dage (bilag) og få klasselærerens underskrift. Skemaet skal herefter afleveres på kontoret.

Dokumenter