MENU
Aula_close Layer 1

Ressourcecenter

Stolpedalsskolen fokuserer på at have et ressourcecenter, der er medvirkende til, at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt og socialt. Ressourcecentret har tillige til opgave at understøtte, at vi får delt vores viden, ser nye muligheder og får koordineret forskellige indsatser internt i afdelingerne og med eksterne samarbejdspartnere.

(Der kan kun tilføjes pdf filer her)